Jak probíhá veřejná dražba nemovitosti

V tomto textu se detailněji podíváme na prodej nemovitostí formou veřejných dražeb. Stranou přitom necháme dobrovolné dražby, tj. ty, při nichž je dražebníkem sám majitel nemovitosti, jenž využívá tuto metodu prodeje k rychlému a transparentnímu zpeněžení nemovitosti. Zaměříme se na nedobrovolné dražby prováděné na návrh dražebního věřitele. Jeho pohledávka je přiznána exekučním titulem, nejběžněji soudním rozhodnutím.

Kde se o dražbě nemovitosti dozvědět?

Je celá řada míst, kde je možné zjistit potřebné informace o konání takovéto dražby. Povinně musí být dražební vyhláška uveřejněna na úřední desce obecního úřadu (úřadu městské části nebo městského obvodu), kde se dražba má konat. Dražbu zveřejňuje na úřední desce také exekutor.

Dražebníci ale v zájmu o co nejlepší propagaci dražby využívají také služeb některého (nebo některých) ze stovek veřejných serverů dražebních společností. Jako příklady těchto serverů uveďme www.centralniadresa.cz, drazby.org nebo exdrazby.cz.

Dražebníci by měli usilovat o co nejlepší informovanost potenciálních kupců, proto by dražební vyhláška měla být doprovázena rovněž listem vlastnictví a také znaleckým posudkem nemovitosti.

 

Kdo se může dražby účastnit?

Dražitelem může být osoba fyzická i osoba právnická. Právnickou osobu na dražbě nicméně reprezentuje oprávněná fyzická osoba.

Dražitelem nemůže být sám dlužník, tj. původní vlastník nemovitosti, ani jeho manžel (manželka). Rovněž zaměstnanci státní správy, jako jsou soudní exekutoři, soudci a podobně, jsou z průběhu dražby vyřazeni.

Účast na dražbě podmiňuje složení dražební jistoty. Její výše nesmí přesáhnout 30% ceny nejnižšího podání. Dražební jistota slouží jako závazek každého účastníka, že to s obchodem myslí vážně. Dražebník se na jistotách nemůže nijak obohacovat, protože po prodeji nemovitosti neúspěšným účastníkům jistoty vrací v plné výši a to bez zbytečných odkladů.

Kdo v dražbě uspěje?

Při veřejných dražbách nemovitostí se v praxi využívá anglický způsob licitace – neboli na nejnižší podání zadané dražebníkem reagují postupně potenciální kupci zvyšováním ceny. Příklep je pak udělen dražiteli, kterým je učiněno nejvyšší podání. Poté je nutné zhotovit usnesení o příklepu, kde je uvedeno jméno vydražitele, nemovité věci, jichž se dražba týkala a také částka, za niž byly nemovité věci vydraženy (včetně lhůty, do níž musí být doplatek uhrazen).

Proti udělení příklepu lze vnést námitku, vlastnictví k předmětu dražby je pak řešeno soudním sporem. Nedojde-li ale k napadení dražby, je tato ukončena. Neúspěšným účastníkům se vrací jejich dražební jistota, vítězný kupec po dorovnání doplatku se stává oprávněným majitelem nemovitosti. Soudní exekutor vyrozumí příslušný katastrální úřad, jenž vyznačí změnu vlastnického práva na listu vlastnictví příslušné nemovitosti.

Důležité informace na závěr

Veřejné dražby nemovitostí jsou vysoce transparentním způsobem prodeje, avšak zároveň vysoce rizikovým způsobem koupě nemovitosti.

Je nutné aktivně zjišťovat všechny dostupné informace o stavu nemovitosti. V případě veřejné dražby zájemce nemovitost kupuje v takovém stavu, v jakém se nachází. Není možné zpětně nárokovat jakoukoli slevu ani odstoupit od podepsané smlouvy. Je nutné vyvarovat se možných rizik, např. koupě nemovitosti s nájemníkem, s nevypověditelným věcným břemenem, vydražení nemovitosti vyrabované předchozím vlastníkem atd atd.

Nákup nemovitostí prostřednictvím dražby může být zajímavou investiční příležitostí. Dražby, při nichž je nemovitost prodána pod její obvyklou cenou na trhu, nejsou v praxi žádnou výjimkou.

Komentáře
  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Napsat komentář: Instalátor WordPressu Zrušit odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  • Kategorie