Dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí – jak se liší a co jim předchází?

 

V českém prostředí panují na dražby nemovitostí rozporuplné názory. Jedna skupina lidí je vnímá jako zajímavou příležitost k investici, ta druhá je naopak vnímá negativně. Je to z toho důvodu, že veřejnost nejčastěji slýchá o nedobrovolných veřejných dražbách.

Je ale nutné si uvědomit dvě věci. Za prvé, tyto nedobrovolné dražby nemovitostí mají své právní opodstatnění, jsou často poslední možností, jak může dlužníkův věřitel získat zpět svoji pohledávku. A za druhé, kromě těchto dražeb existují i dražby dobrovolné, naprosto legitimní typ prodeje nemovitosti, jenž je ve světě běžnou záležitostí. V západoevropských zemích, ve Spojených státech amerických a především v Číně prodej formou dobrovolných dražeb dokonce v posledních letech prudce roste.

Následující text vám přináší důležité informace o obou výše uvedených typech dražeb.

Dobrovolné dražby

Tyto dražby jsou realizovány na návrh vlastníka nemovitosti. Její provedení podmiňuje existence písemné smlouvy o provedení dražby, uzavřené mezi navrhovatelem a dražebníkem. Co musí taková smlouva obsahovat, aby byla platná, to stanovuje zákon. Mezi povinné prvky patří označení navrhovatele a dražebníka, vymezení předmětu dražby, nejnižší podání a mimo jiné také odměna pro dražebníka. Ta se v praxi pohybuje kolem 5 % z vydražené částky.

Kdo nejčastěji využívá?

Na dobrovolných dražbách se v českém prostředí jen zřídkakdy setkáte s rodinnými domy nebo chatami – jak již bylo řečeno, většina běžných vlastníků zatím k dražbám nemovitostí přistupuje s nedůvěrou, nebo se obávají, že je tento způsob prodeje příliš drahý či složitý.

Dobrovolné dražby častěji využívají likvidátoři, konkurzní správci a vlastníci komerčních nemovitostí. Pro ně jde o efektivní a rychlý způsob, jak transparentně zpeněžit majetek.

Nedobrovolné dražby

Pro každého majitele nemovitosti musí být myšlenka, že jeho nemovitost úřady odejmou a nabídnou k prodeji na veřejné dražbě, něčím těžko představitelným. Tato forma prodeje je ale posledním možným řešením, ke kterému se sahá až ve chvíli, kdy selžou všechny ostatní pokusy uhradit věřitelovu pohledávku. V praxi nedobrovolné dražbě předchází dlouhý proces, při němž se věřitel snaží s dlužníkem dohodnout na vyhovujícím řešení splátky dluhů.

Pokud je věřitel (případně věřitelův advokát) ve vymáhání dluhu dlouhodobě neúspěšný a je nutné podat žalobu, případem se musí zabývat soud. Ten poskytne dlužníkovi takzvanou pariční lhůtu. Po jejím vypršení může věřitel podat návrh na exekuci. Exekutor navrhuje zápis exekuce do katastru nemovitostí, čímž oficiálně dochází k omezení práv vlastníka.

 Stále je tu řešení

V těchto fázích má dlužník stále ještě možnost se s věřitelem, potažmo exekutorem dohodnout. Podmínkou ovšem je úplné splacení dluhů nebo alespoň stanovení splátkového kalendáře. Jestliže k takovéto domluvě nedojde, exekutor nechává znalce určit cenu nemovitosti, což je cifra, na níž běžně začíná dražba nemovitosti.

I pro tento typ dražby je klíčovým dokumentem smlouva o provedení dražby, uzavíraná mezi navrhovatelem a dražebníkem. V této smlouvě je jasně stanoveno, že jde o dražbu nedobrovolnou. Další náležitosti smlouvy ale zůstávají stejné, jako u smlouvy o provedení dobrovolné dražby: označení předmětu dražby, nejnižší podání, výše odměny pro dražebníka atd.

Dražba se musí konat s vědomím dlužníka. Vyhotovená dražební vyhláška, jež obsahuje vyvolávací cenu, dražební jistinu (finanční obnos, jejž musí uhradit každý účastník dražby) a také místo, datum a čas dražby, musí být doručena k dlužníkovi nebo dlužníkovým rodinným příslušníkům.

Kde se dozvědět informace o konání dražeb

Nedobrovolné dražby musí být zveřejněny na úřední desce exekutora. Zveřejňuje je i obecní úřad. O dražbách se mohou případní zájemci informovat na webu Exekutorské komory České republiky, který se nachází na stránce www.portaldrazeb.cz. Dobrým zdrojem je ale také portál www.centralniadresa.cz, kde jsou dostupné informace o dražbách nedobrovolných i dobrovolných.

 

Audio záznam:

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Kategorie