Inženýrská činnost (inženýring)

 

komplexní činnost prováděná při přípravě, realizaci a uvedení do provozu staveb. 

Inženýring ve výstavbě:

  • Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
  • Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
  • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení nebo stavebního povolení
  • Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení.
  • Zabezpečení podkladů pro vodoprávní řízení.
  • Komunikace a spolupráce s projektantem při řešení požadovaných změn projektu pro výše uvedená správní řízení.
  • Spolupráce u výběrového řízení na dodavatele stavby
  • Zabezpečení vypracování dokumentace skutečného provedení stavby