Kupujete nemovitost? Jak zjistit, jestli v dané lokalitě nehrozí povodně?

Česká republika je územím, jemuž se vzácně vyhýbají skoro všechny myslitelné přírodní katastrofy. Hurikány, zemětřesení a katastrofické požáry lesů naši zemi míjejí obloukem. Jedinou opravdovou hrozbou jsou povodně. Jedním z důležitých dokumentů, se kterým by se měl zájemce o nemovitost seznámit, je tudíž také povodňová mapa.

Majitelé nemovitostí mají tendenci povodňové mapy opomíjet, nicméně pojišťovny se podle nich řídí a využívají je jako jeden z klíčových zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u pojištění nemovitosti a majetku. Stává se často, že majitel teprve na pojišťovně zjistí, proč jeho nově nabytá nemovitost byla tak levná – nachází-li se dům v nejrizikovější povodňové zóně 4, je velmi obtížné (u většiny pojišťoven dokonce nemožné) jej pojistit.

Jak se hodnotí riziko povodní

Pojišťovny využívají digitálního mapového modelu založeného na topologických vlastnostech terénu. Model bere v potaz říční rizikové zóny včetně hloubek a také rizikové zóny povodní z přívalových dešťů včetně hloubek.

Tento topologicko-statistický model pak vymezuje na celém území České republiky 4 zóny rizikovosti povodní.

Zóna 1 – Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav (nehrozí nebezpečí povodně)

Zóna 2 – Zóna s nízkým nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. maximálního rozlivu, tzv. 100leté vody)

Zóna 3 – Zóna se středním nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. 50leté vody)

Zóna 4 – Zóna s vysokým nebezpečím vzniku záplav (odpovídá zejména území tzv. 20leté vody)

Jak zjistit, do jaké zóny patří konkrétní lokalita

Od roku 2009 může tento model pro osobní potřebu využívat i veřejnost. Pro zjištění rizika povodní v konkrétní oblasti stačí jen základní počítačová gramotnost a čtyři minuty času.

Zde je jednoduchý návod:

  • Otevřete portál http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy.
  • Zvolte „Zjistit míru nebezpečí“.
  • V průvodci pro zjištění nebezpečí výskytu povodně zaškrtněte, že souhlasíte s licenčními podmínkami a že nepoužijete získané informace pro komerční účely
  • Zaškrtněte „Zjistit míru nebezpečí“. Poté zvolte, jestli chcete lokalitu vyhledat přímo na mapě, nebo zadáním adresy.
  • Po určení lokality zadejte e-mailovou adresu a bezpečnostní kód.
  • Zpráva o nebezpečí povodně ve formátu PDF dorazí na váš e-mail okamžitě.

Stávajcí majitelé nemovitostí se musí vyvarovat podpojištění

Pojistné smlouvy by měli průběžně kontrolovat i stávající majitelé nemovitostí. Hrozí zde totiž riziko podpojištění – dům, jenž byl pojištěn před X lety, by dnes musel být pojištěn na mnohem vyšší částku. Pak je nutná revize smlouvy. Pojistnou smlouvu je třeba dále revidovat i při provedení stavební úpravy.

Zjišťování povodňového stupně by mělo být samozřejmou součástí procesu prověřování potenciální investice. Pojistit se za jistých podmínek dá i nemovitost ve 4. stupni. Jak na to a co je pro to potřeba udělat, o tom si povíme někdy příště.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Kategorie