Služby

Vyberte si z mojí nabídky služeb autorizovaného tech. Ing.:

Autorizovaný stavební dozor

Stavební dozor má nezastupitelnou úlohu v tom, že vám jako investorovi může ušetřit hodně peněz, protože pohlídá kvalitu a technologické postupy stavby, takže se vyhnete zbytečným reklamacím a nepříjemným zjištěním typu, že někde není, co tam být mělo, že je práce provedena nekvalitně atd.

Posouzení a návrh rekonstrukce bytu

Za mou patnáctiletou praxi v oboru mi rukama prošly desítky bytů. Byt Vám zaměřím, pomůžu s návrhem dispozice, odhalím skryté vady. Upozorním na kritická místa rekonstrukce a sestavím výkaz výměr pro jednání se stavebními firmami.

Poskytuji autorizovaný stavební dozor, pohlídám, aby firmy svou práci neodflákly a Vy jste dostali to, co jste si objednali!

Inženýring staveb

Komplexní činnost prováděná při přípravě, realizaci a uvedení do provozu staveb. 

  • zpracování projektové dokumentace stavby
  • zastupování při veškerých jednáních s orgány státní správy, bytovým družstvem
  • vyřízení ohlášení stavby, stavebního povolení
  • vyřízení územního rozhodnutí, vyřízení záborů