CENÍK ALKOVNA MCLOUIS GLAMYS 223

Cena je uvedená za 1 den zápůjčky. Poslední den je u nás vždy zdarma při návratu do 12 h. Tzn., že při zapůjčení na víkend (pátek odjezd po 15 hod a neděle příjezd do 12 hod hradíte pouze 2 dny). Jiné časy odjezdu a návratu po domluvě. Při pronájmu nad 7 dní neomezené km a žádný servisní poplatek!

ZAVÁDĚCÍ AKCE: 10 % sleva z pronájmu vozu uzavřeného do 31. 5. 2021 

(sleva bude odečtena z ceníkových cen při uzavření smlouvy o pronájmu a uhrazení rezervační zálohy do 31. 5. 2021)

Sezona C
říjen - květen
3 dny (nebo víkend)

2 400 Kč
4 - 7 dnů

2 160 Kč
8 - 20 dnů

1 920 Kč
21 a více dnů

1 680 Kč
Sezona B
červen, září
3 dny (nebo víkend)

3 200 Kč
4 - 7 dnů

2 880 Kč
8 - 20 dnů

2 560 Kč
21 a více dnů

2 240 Kč
Sezona A
červenec, srpen
3 dny (nebo víkend)

3 800 Kč
4 - 7 dnů

3 420 Kč
8 - 20 dnů

3 040 Kč
21 a více dnů

2 660 Kč

CENÍK MERCEDES-BENZ SPRINTER

Cena je uvedená za 1 den zápůjčky. Poslední den je u nás vždy zdarma při návratu do 12 hod. Tzn., že při zapůjčení na víkend (pátek odjezd po 15 hod a neděle příjezd do 12 hod hradíte pouze 2 dny). Jiné časy djezdu a návratu po domluvě. Při pronájmu nad 7 dní neomezené km a žádný servisní poplatek!

ZAVÁDĚCÍ AKCE: 10 % sleva z pronájmu vozu uzavřeného do 31. 5. 2021 

(sleva bude odečtena z ceníkových cen při uzavření smlouvy o pronájmu a uhrazení rezervační zálohy do 31. 5. 2021)

Sezona C
říjen - květen
3 dny (nebo víkend)

1 320 Kč
4 - 7 dnů

1 188 Kč
8 - 20 dnů

1 056 Kč
21 a více dnů

924 Kč
Sezona B
červen, září
3 dny (nebo víkend)

1 760 Kč
4 - 7 dnů

1 584 Kč
8 - 20 dnů

1 408 Kč
21 a více dnů

1 232 Kč
Sezona A
červenec, srpen
3 dny (nebo víkend)

2 090 Kč
4 - 7 dnů

1 881 Kč
8 - 20 dnů

1 672 Kč
21 a více dnů

1 463 Kč

PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

Všeobecné podmínky

 • Při pronájmu nad 7 dní neomezené km a žádný servisní poplatek!
 • Při pronájmu kratším 7 dní účtujeme servisní poplatek 1200 Kč a omezujeme denní nájezd na 300 km / den (každý další km = 5 Kč)
 • Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 25 let, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 5 let.
 • Při zápůjčce nutné předložit řidičský průkaz a 1 další doklad totožnosti (občanský průkaz, rodný list, atp.)
 • Při zápůjčce je nutné si vyhradit dostatečný čas (cca 45 minut) na seznámení se s technickým stavem, proškolení s jeho obsluhou atd.
 • Minimální doba pronájmu v červenci a srpnu je 7 dní.

Nájemné a kauce

 • Rezervace obytného vozu na daný termín je možná pouze po uhrazení rezervační zálohy ve výši 30 % z nájemného. Bez této úhrady není možné daný termín rezervovat!
 • Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla je splatný doplatek na nájemné.
 • Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a to v plné výši.
 • K zajištění úhrady případných budoucích škod vybíráme kauci ve výši 30 000,- Kč, která je splatná nejpozději v den převzetí vozu.
 • Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.

Předání a převzetí vozu

 • Vůz můžete převzít v den zápůjčky od 15 hod a pokud jej vrátíte v den návratu do 12 hod, tento máte od nás gratis. Výjimky po domluvě.
 • Vozidlo vracejte čisté a uklizené, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží z WC, umytým nádobím a nepoužitým hasícím přístrojem.
 • Vozidlo se vrací s plnou palivovou nádrží a nádrží AdBlue.
 • Není nutné doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozidle. Toto hradíme my 😉
 • Vozidlo má uzavřené platné povinné ručení a havarijní pojištění vozidla (na území Evropy) se spoluúčastí 10%, min. však 10.000 Kč. Ostatní pojištění si v případě potřeby zajistí a hradí nájemce. Sedadla, zavazadla a osobní věci nájemce nejsou pojištěny.
 • V případě nevrácení vozidla po skončení nájmu bude vůz považován pronajímatelem za odcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR.