Warning: Undefined array key "content" in D:\Sites\web_4627534510188241960851373\www\wp-content\themes\mioweb3\modules\visualeditor\pagedisplay_class.php on line 737

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in D:\Sites\web_4627534510188241960851373\www\wp-content\themes\mioweb3\modules\visualeditor\pagedisplay_class.php on line 737
Souhlas GDPR - Ondřej HolanOndřej Holan

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Uděluji tímto souhlas Ing. Ondřeji Holanovi se sídlem Palackého 635, Smiřice, 50303, IČ: 73661112 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

-       Jméno a příjmení

-       E-mail

-       Telefonní číslo

2.     Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel objednávky lezeckého kurzu, lezeckého zájezdu či zájezdu na vysokohorskou turistiku, případně zasílání marketingových sdělení. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu.

3.     S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

4.     Dle GDPR máte právo:

-       Vzít souhlas kdykoliv zpět

-       Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-       Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-       Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

-       Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování